Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Läraren: "Varje elev ska våga drömma stort och sträva efter mer"

Huvudbild till reportage
Samaneh Majdi är lärare på Tekniska Gymnasiet i Solna. – Att se en elev utvecklas är en varm känsla som är extremt energigivande, säger hon.

Varför blev du lärare?

– När jag gick på gymnasiet hade jag privilegiet att få möta en riktig eldsjäl och dessutom få uppleva hur kvalitativ undervisning kunde se ut. Det som slog mig var vikten av engagemang. Att tycka om det man undervisar i, att vilja entusiasmera ungdomar genom kunskap, men framför allt att få elever att förstå att det handlar om en process och inte en produkt. Att inte känna nedslag utan uppmuntran till att vilja fortsätta och se möjligheter till utveckling istället för misslyckanden. Efter gymnasiet genomgick jag en period av kontemplation. I bakhuvudet viskade ett gammalt citat som sa ”hitta din gåva i livet och finn ett sätt att dela med dig av den på”. Inspirerad av min gamla gymnasielärare samt med en stark vilja till förändring, förbättring och utveckling kändes valet av läraryrket solklart. Här skulle jag kunna bidra till gott, det var min gåva att dela med mig av.

Vad är det bästa med att vara lärare på Tekniska Gymnasiet?

– Det är en liten och familjär skola, där man faktiskt får möjlighet att individanpassa sin undervisning på riktigt. Eleverna känner sig sedda samt hörda, vilket känns betryggande för oss lärare. Det är ett kvitto på att vi får rätt förutsättningar för att tillgodose våra elevers olika behov. Vi har lyhörda rektorer som stöttar oss i våra visioner och genom samsyn strävar vi efter utveckling och kvalitet i vår verksamhet. Det är en trevlig arbetsplats att fysiskt vara på, men framför allt att vara stolt över!

Vad kan eleverna förvänta sig av lärarna?

– Engagerade pedagoger som vill dem väl genom ett medvetet relationellt arbetssätt. Vi vill se våra elever lyckas och utvecklas utifrån deras förutsättningar. Vi vill bidra till en hoppfull framtidstro där varje elev ska våga drömma stort och sträva efter mer. Vi lärare utmanar samt stöttar varandra dagligen med ambitionen att vi ska kunna föregå med gott exempel för våra elever, både teoretiskt och praktiskt, och hjälpa så många som möjligt att uppnå gymnasieexamen.

Vad förväntar sig lärarna av eleverna?

– Förmågan att ta ansvar för sina studier. Gott uppförande. Engagemang i skolan och skolarbetet. Sist men inte minst, tid. Våra elever förväntas att successivt lära sig att genom engagemang och tid så når man utveckling. Återigen att lära sig att äga den egna kunskapsutvecklingsprocessen.

Hur gör du för att motivera eleverna?

– Jag försöker  möta samt förstå elever på ett individuellt plan. Få förståelse för såväl deras akademiska bakgrund som psykosociala. Det är viktigt för mig att kunna hitta lösningar i olika situationer och det är sällan en lösning passar alla, därför är detta arbeta av ytterst vikt för att jag ska kunna göra mitt bästa för att hjälpa elever på traven. Alla människor vill känna sig sedda samt hörda och det i sin tur motiverar elever. På detta vis kan man även på sikt höja ambitionsnivån bortom gränser som man initialt kanske inte hade vågat hoppas på. Jag respekterar och accepterar elevers olika förutsättningar och min erfarenhet är att den vetenskapen räcker långt.

Hur känns det att se en elev utvecklas?

– Som att jag hittat min gåva och lyckats i mitt försök att förmedla gåvan vidare. Det är en varm känsla som är extremt energigivande. Låt oss inte glömma att bakom varje elevs utveckling står ett antal trötta lärare vid terminsslut.