Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt

Visselblåsartjänst

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Thorengruppen har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.
Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, spelare i föreningen och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Är du elev eller vårdnadshavare och vill rapportera ett klagomål? Klicka då här.

ThorenGruppen värnar om transparens, ärlighet och en sund arbetsmiljö i alla led. Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera allvarliga missförhållanden inom ThorenGruppen.

Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Till visselblåsartjänsten >

Om du är anställd hos Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Axona AB, Förskolan Olympen AB, Täby Yrkesgymnasiet AB, Väsby Yrkesgymnasiet AB eller IEAB International Education AB så gör du anmälan här.