Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Det här är vår

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för tekniskagymnasiet.se

ThorenGruppen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur tekniskagymnasiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tekniskagymnasiet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till oss på info@thorengruppen.se. Vi svarar vanligtvis inom en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka e-post till oss på info@thorengruppen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är fullständigt tillgängligt och i bristande förenlighet med lagkraven

  • Problem vid tabulering till chat - Vissa kan uppleva problem med att tabulera och använda vår chat från LiveAgent
  • Syntolkning kan eventuellt fortfarande saknas på vissa element.
  • Undertexter saknas på vissa videoklipp vilket kommer att uppdateras löpande.
  • Alternativ text bilder - Alla bilder på webbplatsen är inte märkta med alternativ text för skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Alternativ text bilder - Genom att dynamiskt innehåll från externa källor publiceras har vi inte fullständig möjlighet att märka alla bilder. Vi stärker detta så gott vi kan genom att i den mån möjligt alltid visa på en bilds funktion.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tekniskagymnasiet.se.

Senaste bedömningen gjordes den den 15 januari 2022.

Granskningsmetod

Initialt har vi via webbplattformen “WebFlow” som tekniskagymnasiet.se är utvecklad i nyttjat deras verktyg för att märka av brister och lösa dessa. Vidare har vi via verktygen för granskning av tillgänglighet i webbläsarna Chrome och Firefox fortsatt ovan arbete. Slutligen har vi via “WAVE Web Accessibility Evaluation Tool” https://wave.webaim.org/ gått igenom sajten för att lyfta rapporter och åtgärdslistor på sidbasis.

Webbplatsen publicerades den  15 januari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2022.