Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Läraren: Viktigt att ha viljan att lära sig

Huvudbild till reportage
Kristian Pålsson är lärare på Tekniska Gymnasiet i Uddevalla. Han menar att det är viktigt att ha viljan att lära sig. – Då är halva matchen avklarad, säger han.

Varför blev du lärare?

– Jag har alltid haft ett historieintresse, men jag tyckte det var svårt att hitta något sätt att kombinera intresset med jobb. Jag testade många småjobb, men inget av dem motiverade mig framåt. Jag vikarierade på en lågstadieskola och kände mig väldigt hemma framme vid tavlan. Jag kände samtidigt att det var fel stadie för mig för jag ville ha mer avancerade diskussioner. När jag började läsa några komvuxkurser och historieläraren där sa efter flera långa diskussioner att jag borde bli lärare. På den vägen blev det att jag sökte och kom in på högskolan som samhällskunskap/historialärare för gymnasiet.

Vad är det bästa med att vara lärare på Tekniska Gymnasiet?

– Elevernas teknikintresse är nära mitt eget. Att kunna möta teknikintresserade elever i deras intressen och faktiskt visa att jag vet vad jag pratar om. Har fått höra några gånger: Hur vet du vad (något inom teknik) är? Du är ju historieläraren! Det blir en annan relation när jag kan gå förbi elever i matsalen som sitter och spelar spel och bara av att höra ett visst spels musik ibland kan fråga saker som: "Hur går det?" och på den vägen starta en konversation om spelet som vi båda gillar. Första gången brukar eleven bli ganska överraskad.

Vad kan eleverna förvänta sig av lärarna?

– Vi möter eleverna där vi kan. Eleverna är i en känslig utvecklingsfas i livet och då känns det bra att kunna stötta på olika sätt, men givetvis inom rollen som lärare. Några exempel: Behöver de stöd i ämnet? Behöver de stöd i livet? Behöver de strategitips i ett spel? Behöver de studieteknikshjälp? Behöver de någon som bara lyssnar och bekräftar dem? Vi möter eleverna både i och utanför klassrummet. På skolan strävar vi efter att alla elever ska bli sedda och hörda utifrån den individ de är, men även i gruppsammanhang.

Vad förväntar sig lärarna av eleverna?

– Lärarnas tankar är alltid i grund och botten viljan att lära sig, har man den är halva matchen avklarad. Gymnasiet är en utmaning och kommer man utan att ha vilja eller intresse, blir vilket ämne som helst svårt. Respekt för sina kompisar och lärare är också viktigt, för att skapa ett positivt arbetsklimat under lektion. Inte sitta och störa för de som sitter runtomkring bara för att man själv inte tycker att just den lektionen är så intressant. Blir mindre tjafs med läraren kring regler och liknande när eleverna inser att reglerna är där för allas trevnad och studiero.

Hur gör du för att motivera eleverna?

– Jag försöker använda mig av berättandet i mina ämnen. Att försöka bygga upp en berättelse som tar historien framåt. Genom de viktigaste händelserna skapa intresse, då är det lättare att ta till sig det som lektionen handlar om. I samhällskunskap försöker jag ha lektioner som syftar till att rusta eleverna för vuxenlivet. Att ha hört talas om hur det går till kan ibland bli till stor hjälp när man senare behöver använda sig av det. Knyta an till intressen är en annan bra sak att göra. Kommer det in en ärlig fråga tar jag den på allvar och ger den utrymme. Ofta höjer det lektionen när en fråga som jag inte alls tänkt på kommer och skapar möjlighet för att belysa ämnet ur en annan synvinkel.

Hur känns det att se en elev utvecklas?  

– Att möta en elev som känner sig usel på allt, har kass självbild och idiotförklarar sig själv skapar en utmaning. Att få följa elevens resa inte bara under ett år i ett ämne, utan under flera år i olika ämnen, skapar möjligheten att skapa en relation till eleven. Att få hjälpa, och i vissa fall verkligen få se en elev klara utmaning efter utmaning, är bland de bästa känslorna jag vet som lärare. Ibland när jag rättar uppgifter kan jag tänka; "Du sa att du aldrig kommer att förstå detta men här bevisar du att faktiskt har koll." Att hjälpa en elev från C till A är alltid trevligt men att ha stöttat upp en elev från ett streck till ett E är speciell känsla för mig som lärare.