Elev för en dag
Elev för en dag
Kontakta oss
Kontakta oss
Senaste nytt
Senaste nytt
Nyhet

Quiz: Vad kan du om teknik?

Huvudbild till reportage
När tar robotarna över arbetsmarknaden och hur mäter man bredbandshastighet? Testa dina kunskaper inom teknik och innovation i vårt quiz! Rätt svar hittar du längst ned.

1. Vilken innovation uppfann svensken Alfred Nobel, som även grundade Nobelpriset? 

A) Penicillinet 

B) Dynamiten 

C) Telefonen  

2. Vilket land är inte “bara” koldioxidneutralt utan absorberar faktiskt mer koldioxid än vad det släpper ut? 

A) Belgien 

B) Costa Rica 

C) Bhutan 

3. Vilket år förväntas förnybar energi vara den primära energikällan i världen? 

A) 2030 

B) 2040 

C) 2050 

4. Hur stor del av arbetsmarknaden kommer AI att stå för år 2030? 

A) 21 % 

B) 43 % 

C) 67 % 

5. Vilket år beräknas maskiner utföra fler arbetsuppgifter än människan? 

A) Maskiner gör redan mer än människan 

B) 2025 

C) 2040 

6. Vad står marknadsföringsbegreppet CTA för? 

A) Communication tool admin 

B) Content to advertisement 

C) Call to action 

7. Vilken enhet används för att ange hastigheten på ett bredband? 

A) Megabit per sekund 

B) Terabit per sekund  

C) Kilobit per sekund 

8. Vilket tema hade operativsystemet Android på sina versioner fram till 2019, då man övergick till enbart siffror? 

A) Städer 

B) Sötsaker 

C) Frukter